Oferta 

Badania psychologiczne dla kierowców (psychotechniczne):

W mojej pracowni psychologicznej oferuję badania psychologiczne dla:

 • kierowców zawodowych C, CE, D, DE

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy. Badanie jest dłuższe i droższe.

 • kierowców pojazdu służbowego kategorii B

Skierowane do osób niezatrudnionych na etacie kierowcy ( przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji , kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy. Badanie jest krótsze i tańsze. Po zakończeniu badania wydawane jest bezterminowe zaświadczenie.

 • kierowców którzy stracili prawo jazdy

Jak wygląda badanie psychologiczne:

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.

Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

Następnie psycholog oblicza wynik i wystawia orzeczenie. Pacjent otrzymuje opinię wraz z uzasadnieniem otrzymanej decyzji.

Na badanie psychologiczne należy mieć ze sobą:

 1. Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 2. Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 3. Skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
 4. Skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku: jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Konsultacje psychologiczne

W mojej pracy zajmuję się między innymi: poprawą komunikacji w związku, ale również polepszeniem relacji z dzieckiem czy też pracodawcą.

Udzielam pomocy w stanach depresyjnych, ale także gdy dotknie nas agresja lub niemoc. Pokazuję sposoby radzenia sobie ze stresem, a taże wspieram proces leczenia uzależnień. Zajmuję się pracą nad podniesieniem samooceny i wzmacniania asertywności.

Szkolenia dla firm

Pomagam rozwijać sztukę komunikacji jako podstawowego narzędzia pracy oraz wzmacniać asertywność.

Wspieram, gdy dotknie Nas wypalenie zawodowe, a także pokazuję różnorodne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Moja pracownia oferuje możliwość organizacji szkolenia w połączeniu z imprezą integracyjną.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu marketingu internetowego

Szkolenia dla nauczycieli i uczniów

Dla pedagogów, terapeutów:

– arteterapia
– muzykoterapia
– bajkoterapia
– choreoterapia
– teatroterapia

Po ukończeniu tego szkolenia zawsze będziesz mieć pomysł, aby nawet trudny temat wyjaśnić w przyjemny
sposób.

Dla uczniów:

Pokażę sposoby radzenia sobie ze stresem oraz agresją. Pomogę w walce z

uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, czy wirtualnego świata. Poćwiczymy sztukę mówienia NIE- wzmacniając asertywność.

Pozwolenie na broń

Przeprowadzamy niezbędne psycho badania dla ubiegających się o pozwolenie na broń o celów:

ochrony osobistej, osób i mienia – (broń gazowa i bojowa)

łowieckich

sportowych (broń palna i pneumatyczna)

rekonstrukcji historycznych

kolekcjonerskich

pamiątkowych

szkoleniowych

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi posiadać ze sobą:

Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport), okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.

W badaniu oceniany jest:

 • poziom umysłowy
 • osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym m.in.:

– prawidłowego prowadzenia resuscytacji,
– postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych,
– pomocy w przypadku krwotoku z nosa,
– udzielenie pomocy przy omdleniu, czy zasłabnięciu.

Akademia Kreatywnego Dziecka

Zajęcia dla 3-4 latków, 5-6 latków.

Oferujemy zajęcia z:

 • angielskiego
 • arteterapia
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • rytmika
 • zajęcia z logopedą

Zajęcia dla młodzieży

Zajęcia mające na celu:

 • podnoszenie pewności siebie
 • podnoszenie samooceny
 • przeciwdziałanie cyberprzemocy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, cyfryzacji.