Pozwolenia na broń

Jeśli chcesz starać się o pozwolenie na broń, to dobrze trafiłeś. Przeprowadzamy testy określające zdolność psychiczną do posiadania i posługiwania się bronią. Niezależnie od tego, w jakim celu chcesz ją pozyskać, to według prawa obowiązującego w naszym kraju musisz przejść testy psychologiczne. Dodatkowo należy mieć ukończone 21 lat (broń sportowa i myśliwska powyżej 18 r.ż.), mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także nie być uzależnionym, skazanym oraz niebezpiecznym dla siebie i otoczenia. Niezbędne są także poszczególne dokumenty i pozwolenia zgodnie z tym, jakie ma być przeznaczenie broni.

Zapraszamy osoby ubiegające się o pozwolenie do celów:

  • ochrony osobistej – broń gazowa i bojowa;
  • hobbystycznych – broń kolekcjonerska, pamiątkowa;
  • rekonstrukcji historycznych;
  • myśliwskich – broń łowiecka;
  • sportowych – broń palma i pneumatyczna;
  • szkoleniowych.

Badanie określające zdolność psychiczną do posiadania broni

Nasi psychologowie mają odpowiednie kompetencje do tego, aby przeprowadzić badania określające zdolność psychiczną do posiadania broni. Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi posiadać ze sobą dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport) oraz ewentualne okulary bądź soczewki kontaktowe. Po przeprowadzeniu testu i zaliczeniu go przez zainteresowanego wystawiamy orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią. Informujemy, że w naszym gabinecie wykonujemy także psychotesty dla kierowców samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz szkolenia BHP i PPOŻ.

W testach na pozwolenie na broń oceniany jest:

  • poziom umysłowy;
  • osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych;
  • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.