Psychotesty dla kierowców

Przeprowadzamy psychotesty dla kierowców zawodowych i prywatnych. Oferujemy badania kierowców zawodowych kategorii C, CE, D i DE (taksówkarzy, osób prowadzących pojazdy uprzywilejowane, egzaminatorów i instruktorów), badania kierowców pojazdów służbowych kategorii B (pracowników administracyjnych, kierowników i przedstawicieli handlowych), a także badania kierowców, którzy stracili prawo jazdy. Na spotkanie należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a także skierowanie od lekarza, pracodawcy lub urzędu miasta, jeśli kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub przekroczył 24 punkty karne.

Badania psychotechniczne

W naszej poradni psychologicznej oferujemy badania psychotechniczne dla:

 • kierowców zawodowych C, CE, D, DE – do 60 r.ż. co 5 lat, a po 60 r.ż. co 30 miesięcy;
 • kierowców pojazdu służbowego kategorii B – skierowane do osób niezatrudnionych na etacie kierowcy, w tym kadra kierownicza, przedstawiciele marki, pracownicy biurowi itp.; przechodzą badania na myśl ustawy o medycynie pracy; p zakończeniu badania wydawane jest bezterminowe zaświadczenie;
 • kierowców, którzy stracili prawo jazdy

Jak przebiegają psychotesty dla kierowców?

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog w zależności od celu badania dobiera odpowiednie metody i zestawy testowe, a następnie rozpoczyna spotkanie. Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi. Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości oraz badanie koordynacji wzrokowo ruchowej. Następnie psycholog oblicza wynik i wystawia orzeczenie. Pacjent otrzymuje opinię wraz z uzasadnieniem otrzymanej decyzji.

Na badanie psychologiczne należy mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości – prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport;
 • okulary bądź soczewki kontaktowe;
 • skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza;
 • skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku – jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych lub spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.
Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym;
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.