Szkolenia BHP i PPOŻ.

Przeprowadzamy szkolenia BHP i PPOŻ. dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, a także firm, przedsiębiorstw i biur. Zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia szczegółów i dokładnych terminów spotkań. Zapewniamy, że nasz wykwalifikowany zespół dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą i zapleczem naukowym do tego, aby przeprowadzić każdy rodzaj szkoleń BHP i PPOŻ. Oferujemy zarówno jednorazową, jak i stałą współpracę, w ramach której oferujemy szkolenia okresowe dla firm z wielu branż.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Organizujemy szkolenia BHP wstępne i okresowe – zarówno w naszym gabinecie, jak i bezpośrednio w placówce Klienta. Pierwsze z nich dzielimy na szkolenia wstępne ogólne, czyli instruktażowe, na których zainteresowani pozyskają ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawartą w Kodeksie pracy, a także szkolenia wstępne na stanowisku pracy bazujące na przygotowaniu do pracy na konkretnym stanowisku. Prowadzimy także psychotesty dla kierowców zawodowych. Do przystąpienia do badań BHP okresowych są zobligowani brygadziści i kierownicy, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczny oraz niektórzy administracyjno-biurowi.

Szkolenia PPOŻ. dla firm

Przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia PPOŻ. dla firm i kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich zainteresowanych. Szkolenia instrukcji obsługi przeciwpożarowej są obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika i obejmują takie zagadnienia, jak charakterystyka zagrożeń pożarowych, analiza warunków techniczno-budowlanych danego obiektu, trening z zachowania w sytuacjach pożaru, a także ćwiczenia praktyczne z wykorzystania gaśnic.